Edit Content

Prosjektet

Nyheter

Spørsmål og svar

Utviklet av

Nye Trekanten blir klimaforbilde

Citycon og FutureBuilt har inngått en intensjonsavtale med mål om å gjøre nye Trekanten til et forbildeprosjekt innen bærekraft. Denne avtalen er en viktig del av Citycon sin ambisjon om å skape en fremtidsrettet møteplass med mennesker og miljø i sentrum. Les hele pressemeldingen her.

Trekanten-plan ut på høring

Citycon er et steg nærmere utvikling av Trekanten etter at Asker sine politikere har førstegangsbehandlet reguleringsforslaget som nå sendes ut på offentlig høring. Prosjektet er en del av Citycons strategi om å utvikle multifunksjonelle sentre med gode møteplasser for innbyggerne. Les hele pressemeldingen her.