Edit Content

Prosjektet

Nyheter

Spørsmål og svar

Utviklet av

Her kan du se justert plan presentert for formannskapet

Den 9. november presenterte vi justert planforslag for formannskapet. Basert på tilbakemeldingen fra førstegangsbehandlingen har det vært jobbet med arkitekturen i prosjektet. Her kan du se presentasjonen som ble fremlagt formannskapet. Møtet er streamet og ligger tilgjengelig på Asker kommune sine sider.

Les reguleringsplan for Trekanten og omkringliggende eiendommer her!

Reguleringsplanen for Nye Trekanten er nå lagt ut på Asker Kommune sine sider. Følg linken nedenfor for å lese hele reguleringsplanen og se vedtaket fra formannskapet. https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/areal–og-reguleringsplaner/planarbeid/trekanten/

Nye Trekanten blir klimaforbilde

Citycon og FutureBuilt har inngått en intensjonsavtale med mål om å gjøre nye Trekanten til et forbildeprosjekt innen bærekraft. Denne avtalen er en viktig del av Citycon sin ambisjon om å skape en fremtidsrettet møteplass med mennesker og miljø i sentrum. Les hele pressemeldingen her.

Trekanten-plan ut på høring

Citycon er et steg nærmere utvikling av Trekanten etter at Asker sine politikere har førstegangsbehandlet reguleringsforslaget som nå sendes ut på offentlig høring. Prosjektet er en del av Citycons strategi om å utvikle multifunksjonelle sentre med gode møteplasser for innbyggerne. Les hele pressemeldingen her.