Edit Content

Prosjektet

Nyheter

Spørsmål og svar

Utviklet av

Spørsmål og svar

Vi skal skape et enda bedre lokalsamfunn for alle som bor og jobber i Asker. Det innebærer blant annet å integrere Trekanten bedre i Asker sentrum, åpne opp fasader og sørge for bedre tilgjengelighet mellom inne- og uterom. Vi skal også oppgradere eksisterende byrom og passasjer, og legge til rette for flere felles aktiviteter mellom Trekanten og blant annet kulturhuset, kinoen og innbyggertorget. Vi tror dette vil føre til økt trivsel for innbyggerne og et yrende sentrumsliv også etter butikkenes stengetid. Samtidig ønsker vi å skape rom for flere arbeidsplasser og møtesteder, og styrke handels- og servicetilbudet.

I dette prosjektet skal vi ikke øke andel handel, men skape et mer helhetlig sentrum hvor både handel, kultur, spisesteder, opplevelser og arbeidsplasser skal sørge for et rikt publikumstilbud og en god miks av tjenester. Vi skal tilføre nye funksjoner som kontor og hotell, slik at Asker sentrum vil dekke flere behov for alle besøkende, og bidra til en helhetlig og god sentrumsutvikling. Vi tror dette vil føre til mer aktivitet i Asker sentrum gjennom hele dagen og uken og bidra til en helhetlig og god sentrumsutvikling.

Nå som vi har en godkjent reguleringsplan kan vi gå videre med detaljprosjekteringen av arbeidet, dette vil ta noe lengre tid enn forventet og oppstart er derfor ikke bestemt.  

Trekanten er et godt drevet senter i dag, men vi ser at det er muligheter for å innlemme senteret enda bedre i sentrumsbildet og skape et enda triveligere sentrum i Asker. Det er god balanse mellom butikkene i sentrum og Trekanten i dag og det ønsker vi å bygge videre på. Det vil gjøre både Trekanten og Asker sentrum bedre tilpasset de ønsker, krav og behov fremtidens innbyggere vil stille, som for eksempel flere sentrumsnære arbeidsplasser, bedre tjenester og servicetilbud, samt et godt tilbud av handel.

Nei. Detaljplanleggingen har ikke startet ennå, men vi kommer til å gjennomføre prosjektet med et senter i drift. Vi vil informere om alle de praktiske konsekvensene for kundene i god tid, men det er fortsatt en stund til dette er aktuelt.