Edit Content

Prosjektet

Nyheter

Spørsmål og svar

Utviklet av

Slik skal nye Trekanten styrke sentrum

Vårt mål er å skape et enda bedre sentrumsmiljø for Askers befolkning, med flere arbeidsplasser og bedre samhandling mellom senteret, sentrum og kulturlivet. Gjennom å tilføre nye funksjoner og legge til rette for økt aktivitet i området, håper vi å bidra til et sentrum til det beste for innbyggerne – samtidig som vi styrker det lokale næringslivet og åpner for flere arbeidsplasser.
Bill Engeness - Daglig leder Norencert
Start video

Et bærekraftig prosjekt

Citycon sine sentre befinner seg i hjertet av lokalsamfunnene hvor våre kunder bor og jobber med nærhet til offentlig kommunikasjon. Bærekraftig drift er en av grunnpilarene i å skape langsiktig verdi, noe vi aktivt jobber med ved å redusere klimagassutslipp, energiforbruk og avfall i alle våre virksomheter. Nye Trekanten vil ha en miljømessig høy profil. Her er alt fra materialvalg til energiproduksjon og grønn bylogistikk helt sentrale elementer i prosjektet. De nye byggene skal klassifiseres for å tilfredsstille «Breeam Excellent» og FutureBuilt, miljøstandarder som strekker seg lengre enn myndighetenes krav.

Du kan se mer om hvordan vi jobber med å skape et bærekraftig Trekanten her.

Hør våre arkitekter og utviklere fortelle om tankene bak nye Trekanten

Citycon utvikler sentre i hjertet av lokalsamfunnene der kundene bor og jobber. Vi mener at bærekraftig drift er en av grunnpilarene i å skape langsiktig verdi, og jobber derfor aktivt med dette i alle våre virksomheter. Alle våre sentre ligger i nærheten av offentlig kommunikasjon, slik at det er lett å la bilen stå når man besøker oss.

Med nye Trekanten ønsker vi å styrke sentrumsutviklingen i Asker, og skape et levende sentrum hvor beboere, arbeidstakere og besøkende møtes og trives, og med alle viktige funksjoner som handel, servicetilbud, kulturliv og arbeidsplasser representert.

Her finner du mer informasjon om Citycon.