13. september var det endelig godkjenning av reguleringsplanen for Trekanten.