Edit Content

Prosjektet

Nyheter

Spørsmål og svar

Utviklet av

Citycon er et steg nærmere utvikling av Trekanten etter at Asker sine politikere har førstegangsbehandlet reguleringsforslaget som nå sendes ut på offentlig høring. Prosjektet er en del av Citycons strategi om å utvikle multifunksjonelle sentre med gode møteplasser for innbyggerne.

Les hele pressemeldingen her.